Click a link below to list relevant content

Birds (1) Books (2) Cishona (1) Dialects (45) Dictionary (231) Ebira (1) English (44) Environment (2) Fiction (3) Folklore (1) Games (1) Geography (4) Grammar (2) History (2) Idioms (40) Information Technology (3) Isixhosa (1) Isizulu (4) Language (93) Lyrics (3) Machangana (2) Men (1) Music (3) Names (4) Nature (2) Nigeria (1) Nigerian (1) People (44) Phrase (3) Places (6) Poetry (5) Pretoria Sotho (2) Proverbs (21) Quotes (2) Sayings (44) Sekgatla (3) Sepedi (8) Sepitori (3) Sesotho (6) Sesotho sa Leboa (9) Setswana (7) Shona (1) Siswati (1) Translations (48) Tshivenda (4) Vacopi (2) Vandzawu (2) Varhonga (2) Vatshwa (2) Vatsonga (2) West Africa (1) Xicopi (1) Xihlengwe (2) Xirhonga (1) Xitsonga (302)

Monday, June 30, 2014

Tinyenyana ta tilo - Birds


Xitsonga English
Gama

Eagle
Gumba

White stork
N'hwari

Partridge
Rikhozana (Rikhozi)

Falcon, Hawk
Vukuvuku (ukuuku)

Cape raven
Xikunguva

Black crow

Sources:
- Tiyisela Mpuzana (Xitsonga)
- Tsonga-English Dictionary (English)

Images: Internet

No comments:

Post a Comment