Click a link below to list relevant content

Birds (1) Books (2) Cishona (1) Dialects (45) Dictionary (231) Ebira (1) English (44) Environment (2) Fiction (3) Folklore (1) Games (1) Geography (4) Grammar (2) History (2) Idioms (40) Information Technology (3) Isixhosa (1) Isizulu (4) Language (93) Lyrics (3) Machangana (2) Men (1) Music (3) Names (4) Nature (2) Nigeria (1) Nigerian (1) People (44) Phrase (3) Places (6) Poetry (5) Pretoria Sotho (2) Proverbs (21) Quotes (2) Sayings (44) Sekgatla (3) Sepedi (8) Sepitori (3) Sesotho (6) Sesotho sa Leboa (9) Setswana (7) Shona (1) Siswati (1) Translations (48) Tshivenda (4) Vacopi (2) Vandzawu (2) Varhonga (2) Vatshwa (2) Vatsonga (2) West Africa (1) Xicopi (1) Xihlengwe (2) Xirhonga (1) Xitsonga (302)

Wednesday, June 11, 2014

Mavito ya Tindhawu - Names of Places (Mhlava)

 1. Bodweni
 2. Bonn
 3. Bridgeway
 4. Burgersdorp
 5. Dan
 6. Gavaza
 7. Hovheni
 8. Lefara
 9. Mafarana
 10. Makoxa
 11. Mariveni
 12. Mhanghweni
 13. Mhlava
 14. Mhlava Cross
 15. Mulati
 16. Muyakayaka
 17. Nsolani
 18. Ntsako
 19. Nyanyukani
 20. Pharare
 21. Rhulani
 22. Sasekani
 23. Sedan
 24. Xikwambana
 25. Xiluvana
 26. Zanghoma

Thanks to
Selbon Sithole for 'Makoxa',
Amukelani Shirindzi for 'Bodweni'.

Kunyikela Hlanhla Innocentia N'wa-Bvuma
18 October 2010


No comments:

Post a Comment